شنبه 6 آذر 1400-09:25
نام عکاس: حسنیه ارباب افضلی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 22 مهر 1400 14:59

شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان سیستان و بلوچستان

نخستین شورای برنامه‌ریزی سازمان دانش آموزی سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1401-1400 با حضور معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.