یکشنبه 4 مهر 1400-16:20
نام عکاس: مبین محمدپور
زمان انتشار: دوشنبه 22 شهریور 1400 19:54

جلسه مشترک شورای معاونان، روسا و مدیران نواحی و مناطق(پروژه مهر) آذربایجان شرقی

شماره گزارش: 1214637