دوشنبه 26 مهر 1400-10:03
نام عکاس: حسین پاریاس
زمان انتشار: یکشنبه 21 شهریور 1400 22:36

روز ملی سینما

همزمان با 21 شهریور ماه روز ملی سینما نمایشگاه عکسی از رویدادهای سینمایی برگزار شده در سالهای گذشته موزه سینما، در سالن انتظار سینما توگراف این مجموعه فرهنگی تاریخی برای بازدید عموم برپا شده است.

شماره گزارش: 1214427