یکشنبه 28 شهریور 1400-20:50
نام عکاس: سجاد شماخته
زمان انتشار: جمعه 8 مرداد 1400 12:25

نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان

بابک دین پرست معاون امور اقتصادی وزارت کشور در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اهواز عنوان کرد : ۱۷۱۹ واحد تولیدی تحت تملک در شبکه بانکی داریم که حدود ۴۸ درصدآنها تعطیل هستند، طبق دستور العمل واگذاری اموال مازاد، موسسات اعتباری موظف اند بلافاصله این واحد های تولیدی را به چرخه برگردانند .