سه شنبه 12 مرداد 1400-17:27
نام عکاس: بهروز خلیلی
زمان انتشار: سه‌شنبه 29 تیر 1400 23:25

مراسم تقدیر و تشکر خبرنگاران حوزه شهری از احمد مسجد جامعی

مراسم تقدیر و تشکر خبرنگاران حوزه شهری از احمد مسجد جامعی به پاس ۱۴ سال حضور در شورای شهر تهران

شماره گزارش: 1201585