یکشنبه 2 آبان 1400-19:47
نام عکاس: فاطمه رضایی، فاطمه عباسی، فاطمه خسرویان
زمان انتشار: جمعه 11 تیر 1400 11:30

نشست خبری مدیرعامل بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه‌های استان اصفهان

در چند سال اخیر این بنیاد در سطح کشور و مناطق محروم بیش از ۱۶ فعالیت مختلف در عرصه فقر زدایی انجام داده است .

شماره گزارش: 1196835