چهارشنبه 13 مرداد 1400-17:58
نام عکاس: سارا خاوری
زمان انتشار: سه‌شنبه 25 خرداد 1400 19:17

شور انتخابات در شهرستان پیشوا

شور و شوق انتخاباتی در شهرستان پیشوا روز به روز بیشتر می‌شود. زنان و مردان، جوانان و سالخوردگان در کنار یکدیگر آماده برگزاری انتخاباتی پرشور هستند.

شماره گزارش: 1192502