چهارشنبه 13 مرداد 1400-16:06
نام عکاس: علی شریف زاده / مهدی ماهری
زمان انتشار: یکشنبه 23 خرداد 1400 18:38

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در تهران

تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در سطح شهر تهران با نزدیک شدن به روز رای‌گیری، نمود بیشتری پیدا کرده است.