سه شنبه 25 خرداد 1400-21:34
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: پنج‌شنبه 20 خرداد 1400 14:07

بازدید رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از آزمون مراکز سمپاد

الهام یاوری، رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از آزمون مراکز سمپاد مدارس فرزانگان 5 و کریمه اهل بیت منطقه 2 بازدید کرد.