یکشنبه 23 مرداد 1401-10:30
نام عکاس:
زمان انتشار: پنج‌شنبه 5 فروردین 1400 13:50

آموزش و پرورش عشایری، تلخی ها و شیرینی ها

عشایر ایل بختیاری در زمستان به استان خوزستان کوچ می کنند و آموزگاران این منطقه در هر دو استان همراه ایل هستند و بصورت تک به تک امر آموزش دانش آموزان را به عهده دارند.

شماره گزارش: 1173245