یکشنبه 28 شهریور 1400-22:31
نام عکاس:
زمان انتشار: دوشنبه 25 اسفند 1399 13:15

نشست مجلس دانش‌آموزی شهرستان نهاوند

نشست مجلس دانش‌آموزی شهرستان نهاوند با حضور رئیس سازمان دانش‌آموزی استان، معاون پرورشی و کارشناس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند و دانش آموزان هیات رئیسه مجلس دانش‌آموزی این شهرستان برگزار شد. در این نشست اعتبارنامه‌های این دانش آموزان اهداء شد.