یکشنبه 28 شهریور 1400-20:44
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: یکشنبه 14 دی 1399 14:31

نیازمندیم

در کوچه پس کوچه‌های محله هاشمی تهران که راه میروی، به دیوارهای خانه‌های قدیمی که چشم می‌اندازی پر است از آگهی‌های کار که روی هم چسبانده شده. اینجا بعضی ها میچسبانند و بعضی ها می‌بینند و آنها را می‌کَنند و می‌برند. بعضی دنبال کار و بعضی دنبال کارگر. اینگونه زندگی ادامه دارد.

شماره گزارش: 1152051