یکشنبه 28 شهریور 1400-22:23
نام عکاس:
زمان انتشار: شنبه 22 آذر 1399 13:58

تحصیل دانش آموزان عشایری سیستان و بلوچستان زیر سایه کرونا

حدود 25 هزار دانش آموز عشایر از هیرمند تا کنارک در سراسر استان پهناور استان سیستان و بلوچستان در بیش از 600 مدرسه عشایری مشغول به تحصیل هستند، اما از این جمعیت تنها 3 درصد برای آموزش غیرحضوری به شبکه شاد دسترسی دارند. به همین دلیل دانش آموزان عشایری در خلاء و نبود سامانه شاد، زیرساخت اینترنت و دستگاه های گیرنده تلویزیون آموزش غیرحضوری خود را با کمک معلمان و راهبران آموزشی از طریق آموزش خانه به خانه، توزیع درسنامه و آموزش فرد به فرد دنبال می کنند.