یکشنبه 28 شهریور 1400-22:30
نام عکاس: صدف وطنی
زمان انتشار: دوشنبه 5 آبان 1399 14:27

روستای آلتین تخماق

آلتین تخماق روستایی در دهستان نفتلیجه بخش مرکزی شهرستان گمیشان استان گلستان ایران است.آلتین تپه یکی از آثار ملی ثبت شده در این روستا است. شغل مردان این روستا اغلب کشاوزی و دامداری میباشد. مردم این روستا از شیر شتر برای درست کردن دوغ و موارد دیگر استفاده میکنند.فرشبافی نیز از صنایع دستی و شغل زنان روستا است.

شماره گزارش: 1133816