یکشنبه 28 شهریور 1400-21:45
نام عکاس: بهمن صادقی
زمان انتشار: سه‌شنبه 13 اسفند 1398 11:45

تبلیغات پیشگیری از ویروس کرونا در سطح شهر تهران

شماره گزارش: 1027739