امروز: سه شنبه 24 فروردین 1400 - 12:51 تبلیغات

مسئولین دلسوز همت کرده، اگر پشتیبانی و مانع زدایی نمی کنند حداقل مانع تراشی نکنند

کاشمر(پانا)- کشاورز نمونه کاشمری اظهار امیدواری کرد در این سال که به نام سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامیده شد و مسئولین دلسوز همت کرده، اگر پشتیبانی و مانع زدایی نمی کنند حداقل مانع تراشی نکنند.