سه شنبه 18 مرداد 1401-00:32
نام عکاس: علی شریف‌زاده
زمان انتشار: سه‌شنبه 7 تیر 1401 12:59

چهل و یکمین سالگرد فاجعه هفتم تیر 1360

صبح امروز چهل و یکمین سالگرد فاجعه هفتم تیر 1360 در مجموعه سرچشمه برگزار شد.

شماره گزارش: 1290105