شنبه 22 مرداد 1401-14:17
نام عکاس: دانش‌آموز، فاطمه بختیاری
زمان انتشار: دوشنبه 6 تیر 1401 09:15

نشست کاربردی مدیران مدارس و اعضای شورای معاونان آموزش و پرورش ناحیه یک ری

نشست کاربردی مدیران مدارس و اعضای شورای معاونان اداره آموزش و پرورش ناحیه شهرری با هدف ارتقای آگاهی از عملکردهای صورت گرفته در سال تحصیلی گذشته و برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت و شروع سال تحصیلی جدید در کانون سمیه این ناحیه برگزار شد.

شماره گزارش: 1289691