چهارشنبه 4 خرداد 1401-03:17
نام عکاس: علی شریف زاده
زمان انتشار: شنبه 24 اردیبهشت 1401 13:27

آیین افتتاح مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی(137پلاس)

صبح امروز آیین افتتاح مرکز سامانه مدیریت شهری و نظارت همگانی(137پلاس) با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.

شماره گزارش: 1278943