یکشنبه 6 فروردین 1402-22:43
نام عکاس:
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 16:33

بیست و سومین مانور سراسری زلزله در بهارستان دو

بیست و سومین مانور زلزله سراسری با حضور مسئولان شهرستان در دبیرستان اندیشه مبین بهارستان دو برگزار شد.

شماره گزارش: 1234946