سه شنبه 24 فروردین 1400-12:45
نام عکاس: مبین محمد پور
زمان انتشار: چهارشنبه 18 فروردین 1400 20:14

سفر علی اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش به استان آذربایجان شرقی

علی اصغر فانی، وزیر پیشین آموزش و پرورش به استان آذربایجان شرقی سفر کرد.