سه شنبه 24 فروردین 1400-12:22
نام عکاس: زهرا علی هاشمی
زمان انتشار: چهارشنبه 18 فروردین 1400 17:06

مرحله نیمه نهایی مناظره دانش‌آموزان پسر شهر تهران

مرحله نیمه نهایی مناظره دانش‌آموزی پسران شهر تهران، با موضوع تنوع در مدارس ایران برگزار شد.