شنبه 22 مرداد 1401-04:34
نام عکاس: محمد مهدی عرفان
زمان انتشار: شنبه 7 خرداد 1401 21:12

جشن الفبا در اردوگاه میثاق شهرستان آباده

امروز، اردوگاه میثاق شهرستان آباده، میزبان کلاس اولی‌هایی بود که آغاز آموختن را جشن گرفتند.