شنبه 7 خرداد 1401-20:40
نام عکاس: اسرا پایاب
زمان انتشار: دوشنبه 8 آذر 1400 19:44

برگزاری مانور زلزله در دبیرستان قاضی شهر گله‌دار

بیست و سومین مانور زلزله با شعار «آمادگی در برابر زلزله در شرایط پاندمی» در دبیرستان قاضی شهر گله دار برگزار گردید .

شماره گزارش: 1234967