چهارشنبه 8 تیر 1401-17:09
نام عکاس: سارینا نصیری
زمان انتشار: شنبه 23 مرداد 1400 19:52

افتتاحیه جشنواره آذرخش جوانان در کانون سلمان منطقه 10

افتتاحیه جشنواره آذرخش جوانان به همت کمیته فرهنگی هنری و اجتماعی شهر تهران با هدف گسترش فرهنگ اصیل ایرانی و استعداد یابی دانش آموزان در زمینه های مختلف با حداقل افراد در کانون سلمان فارسی.

شماره گزارش: 1207515