شنبه 1 آبان 1400-16:03
نام عکاس:
زمان انتشار: شنبه 1 آذر 1399 14:28

اجرای طرح مقابله با کرونا و تعطیلی بازار زاهدان

کلیه امکان تجاری شهر زاهدان به دلیل آغاز طرح مقابله با کرونا از امروز اول آذرماه به مدت 14 روز تعطیل شد. بر اساس آخرین اعلام مجموعه وزارت بهداشت شهرهای زاهدان، زابل و خاش از لحاظ شیوع بیماری کوید ۱۹ در وضعیت قرمز و شهرهای سراوان، هامون و چابهار در وضعیت نارنجی و بقیه شهرهای استان در وضعیت زرد هستند.