امروز: دوشنبه 11 مرداد 1400 - 16:10 تبلیغات

طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال چه حجمی از اقتصاد دیجیتال است؟

تهران (پانا) – تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با مطرح کردن طرحی غیرکارشناسی، موسوم به صیانت از فضای مجازی به دنبال شکل دادن چه مفهومی با چه اندازه و حجمی از اقتصاد دیجیتال با چه میزان سرمایه‌گذاری هستند، می‌گوید سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای توسعه یافته به حدود 10 تا 35 درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسیده و این میزان برای کشورهای در حال توسعه به صورت میانگین تا 10 درصد است و در ایران این میزان حدود 6.5 درصد از کل اقتصاد است.

گفته‌ها

فراگیری روابط عاطفی و اجتماعی با حضور کودکان در مدرسه امکان پذیر است

فراگیری روابط عاطفی و اجتماعی با حضور کودکان در مدرسه امکان پذیر است

تهران (پانا) - رئیس انجمن روانشناسی تربیتی با حضور در استود نگاه و تأکید بر این که مدرسه فقط آموزش دروس نبوده بلکه آموزش مهارت‌های زندگی، اولویت نظام تعلیم و تربیت است، گفت والدین باید با آگاهی از اهمیت بازگشایی مدارس، بدانند که فرزندانشان مفهوم روابط عاطفی و اجتماعی از طریق حضور در مدارس درک خواهند کرد و فراگیری روابط عاطفی و اجتماعی با حضور کودکان در مدرسه امکان پذیر است.

طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال چه حجمی از اقتصاد دیجیتال است؟

طرح صیانت از فضای مجازی به دنبال چه حجمی از اقتصاد دیجیتال است؟

تهران (پانا) – تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با مطرح کردن طرحی غیرکارشناسی، موسوم به صیانت از فضای مجازی به دنبال شکل دادن چه مفهومی با چه اندازه و حجمی از اقتصاد دیجیتال با چه میزان سرمایه‌گذاری هستند، می‌گوید سهم اقتصاد دیجیتال در کشورهای توسعه یافته به حدود 10 تا 35 درصد از کل تولید ناخالص داخلی رسیده و این میزان برای کشورهای در حال توسعه به صورت میانگین تا 10 درصد است و در ایران این میزان حدود 6.5 درصد از کل اقتصاد است.