• یادداشت مهمان/

      چرایی رأی به بطحایی از دید آمار و ارقام

      سید محمد بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای آموزش و پرورش معرفی شده و تلاش خواهد کرد تا این ابروزارتخانه را مدیریت کند.در این خبر با آمار و ارقام و به صورت دقیق می بینید که بطحایی عملکرد موفقی را در آموزش و پرورش داشته است.

      21 مرداد 1396 15:42