• تاریخ انتشار: 23 دی 1396 - 12:48
  • سرویس: یزد
برگزاری همایش آموزش علیه آموزش

برگزاری همایش آموزش علیه آموزش

همایش مدیران و معاونان، نماینده معلمان و آموزگاران مدارس ابتدایی نواحی یک و دو یزد با عنوان " آموزش علیه آموزش " در مجتمع فرهنگی و هنری دانش آموز یزد برگزار شد.


به گزارش پانای یزد؛ در این همایش که قریب 400 نفر از فرهنگیان حضور داشتند "دکتر عبدالعظیم کریمی " از اساتید دانشگاه و صاحب نظر در مسائل تعلیم و تربیت به بحث در مورد شیوه های آموزش پرداخت و گفت : آموزش هرچه غیرمستقیم تر باشد مستقیم تراست .

"کریمی" تاثیر فضای غیررسمی بریادگیری عمیق را تشریح کرد و گفت:  موقعیت های یادگیری هرچه قدر طبیعی تر باشند ریشه ی یادگیری درونی تر است

وی بر لزوم مشارکت بیشتر دانش آموزان در یادگیری تاکید داشت و افزود: هر قدر مداخله معلم کمتر باشد مشارکت شاگرد بیشتر می شود .

وی کنش گری فعال را موجب توسعه یادگیری دانست و گفت : معلم هرچقدر خود را منفعل تر نشان بدهد کنش گری شاگرد فعالتر می شود.

 

اشتراک گذاری instagram

 برچسب ها # خبرگزاری پانا
captcha