• تاریخ انتشار: 17 دی 1396 - 15:40

نمایش «شیطان در تابستان»

نمایش «شیطان در تابستان» در سالن سلمان هراتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اجرا شد.

مریم قدیری

اشتراک گذاری

captcha