• تاریخ انتشار: 14 دی 1396 - 13:19

کارگاه آموزشی مهارت های پیشتازان ویژه پیشتازان دختر بیرجند

کارگاه آموزشی مهارت های پیشتازان ویژه پیشتازان مقطع ابتدایی دختر بیرجند در محل آموزشگاه پوشینه بافت برگزار شد.

سید محمد علی سجادی

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha