• تاریخ انتشار: 14 دی 1396 - 09:33
  • سرویس: همدان
نقد و اعتراض هاي مردم را بايد شنيد

نقد و اعتراض هاي مردم را بايد شنيد

استاندار همدان گفت: نقد و اعتراض هاي به حق مردم را بايد شنيد و مشکل آنها را رفع کرد، اما برخي در اين فضا به دنبال سوء استفاده و موج سواري هستند.


به گزارش پانا همدان، محمد ناصر نيکبخت در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان همدان، با بيان اينکه بايد رويدادهاي اخير را دسته‌بندي کرد، افزود: مردم توقعات و مطالباتي دارند و اين شنيدني است؛ رئيس جمهوري هم اشاره کرد که نقد و اعتراضات مردم را بايد شنيد و رفع مشکل کرد.
وي با بيان اينکه عده اي مي خواهند از نقد سازنده مردم سوء استفاده کنند، افزود: اين افراد را بايد از نقدهاي وارده، تفکيک کرد.
استاندار همدان گفت: مردم استان همدان فهيم، دانا، عاقل و آينده نگر هستند و اين رويدادها و ناآرامي ها که بعضي ها مي خواستند ايجاد کنند، مورد قبول مردم شريف استان نيست و نخواهد بود.
نيکبخت اظهار کرد: عده کمي که به دنبال ناآرامي و جوسازي بودند، شناخته شدند و اعترافاتي نيز داشتند که معلوم شد قصدشان موج سواري بوده و هدفشان هيچ ارتباطي با مطالبات، مسائل معيشتي و اقتصادي مردم ندارد.
وي تصريح کرد: خوشبختانه نظام و دولت با پشتوانه مردم آنچنان در منطقه مقتدر و سربلند است که امروز ايران يکي از آرامترين، بهترين و پوياترين کشورهاي منطقه محسوب مي شود.

*** هيچ واحد توليدي نبايد تعطيل شود
استاندار همدان با تاکيد بر اينکه مديران، مسائل واحدهاي توليدي را خود بررسي کنند، افزود: هيچ واحد توليدي را نبايد تعطيل کرد بلکه ايجاد اشتغال مهمترين هدف است و نبايد توليدکننده ها را سرگردان کرد.
وي با تاکيد بر آنکه بانک ها وثيقه تسهيلات را متعادل تعيين کنند، گفت: بانک ها هراس نداشته باشند و در راه کمک به توليد و ايجاد اشتغال گام بردارند.
نيکبخت اضافه کرد: براي طرح هاي اشتغالزايي روستايي بايد دستگاه ها هماهنگ باشند و به کار سرعت دهند و سهميه تسهيلات روستايي، کامل جذب شود تا اشتغال لازم در روستاها ايجاد شود.

*** مهلت دو هفته اي به اداره کل کاراستان
استاندار همدان با تاکيد بر آنکه اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان اگر نيرو کم دارد، اعلام کند، افزود: شيوه کنوني جوابگوي جذب سهميه تسهيلات اشتغال فراگير و روستايي نيست و بايد اصلاح شود.
وي اظهار کرد: پنج هزار ميليارد ريال پول کمي نيست و سيستم و برنامه مدوني براي جذب آن بايد تعريف شود و مديرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعي استان همدان ظرف دو هفته آينده بايد نسبت به پرداخت تسهيلات اقدام کند و هيچ توضيحي پذيرفتني نيست.
استاندار همدان با بيان اينکه بايد تسهيلات در اختيار توليد کننده قرار گيرد و نسبت به جذب سرمايه گذار بايد با سرعت بيشتري اقدام شود، افزود: بانک ها نيز نسبت به پرداخت تسهيلات رونق توليد بايد همکاري بيشتري داشته باشند.
نيکبخت ادامه داد: بانک ملي تاکنون حدود يکهزار و 800 ميليارد ريال از محل رونق توليد تسهيلات پرداخت کرده است و اين منهاي تسهيلاتي است که از محل هاي ديگر براي اشتغالزايي توسط بانک ملي استان پرداخت شده و اين عملکرد بسيار خوبي است.
وي اضافه کرد: تاکنون از اعتبارات رونق توليد بيش از 50 درصد سهميه استان يعني افزون بر سه هزار و 470 ميليارد ريال توسط بانک ها پرداخت شده که پيشرفت خوبي را نشان مي دهد.

اشتراک گذاری instagram

 برچسب ها # خبرگزاری پانا
captcha