• تاریخ انتشار: 11 دی 1396 - 09:23
  • سرویس: گلستان
ثمره سواد باید در زندگی افراد دیده شود

مدیرکل سنجش و ارزشیابی سازمان سواد آموزی

ثمره سواد باید در زندگی افراد دیده شود

مهدی نامجومنش مدیرکل سنجش و ارزشیابی سازمان سواد آموزی در همایش متمرکز گرامیداشت هفته سوادآموزی با اشاره به اینکه سواد آموزی فراز و فرودهای زیادی داشته است و برای رسیدن به این نقطه ای که امروز در آن قرار داریم خیلی ها تلاش کردند تا پرچم سواد آموزی در کشور بدرخشد.


به گزارش پانا از استان گلستان، مهدی نامجومنش مدیرکل سنجش و ارزشیابی سازمان سواد آموزی در همایش متمرکز گرامیداشت هفته سوادآموزی، با بیان اینکه موفقیت کنونی سواد آموزی حاصل دسترنج افراد زیادی است، افزود: کار سوادآموزی یک کار دشوار است و شما آموزش دهندگان اگر می خواهید سوادآموز موفقی باشید باید ابتدا خود آموزش دیده و توانمند باشید.

مدیر کل سنجش و ارزشیابی سازمان سواد آموزی اذعان داشت: یکی از مشکلات حوزه سوادآموزی نگهداشت سوادآموزان پس از جذب است که علل مختلفی دارد.وی گفت: شرایط سوادآموزی امروز بسیار متفاوت است و تمام این ها به دلیل ماهیت و نوع کارکرد است. وی با اشاره به سوادآموزی به معنای تعمیق سواد، ارتقای آموزش دهندگان و ارزیابی های کیفی را دو راه برای نگهداشت افراد پس از جذب عنوان نمود.

نامجومنش، با اشاره به اهمیت موضوع جذب سواد آموز، گفت: تعداد بی سوادان مطلق در سنین 10 تا 49 سال کم است و شناسایی آنها دشوار است.وی پایین بودن تقاضای اجتماعی را یکی از مشکلات در این زمینه ذکرکرد.

نامجو منش با اشاره به این که در استان گلستان در حوزه سوادآموزی اتفاقات خوبی افتاده است، اظهار داشت که آمارها بیانگر عملکرد بسیار خوب استان گلستان  در حوزه سوادآموزی است.

وی بر لزوم داشتن تعهد کاری تاکید کرد و گفت: تعهد کاری موجب خواهد شد سوادآموزی با کیفیتی داشته باشیم.ثمره سواد باید در زندگی افراد دیده شود و با همین رویکرد آموزش مهارت ها نیز در کنار آموزش های سوادآموزی در حال پیگیری است.

اشتراک گذاری instagram

 برچسب ها # خبرگزاری پانا
captcha