• تاریخ انتشار: 07 دی 1396 - 15:58

ششمین دوره آموزشی مربیان جدیدالورود آقا در استان سمنان برگزار شد2

ششمین دوره آموزشی مربیان جدیدالورود آقا در استان سمنان با حضور رئیس سابق پیشتازان استان سمنان جناب آقای عموزاده برگزار شد.

مرجان اشگرف

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha