• تاریخ انتشار: 03 دی 1396 - 13:37

برگزاری جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان همدان

جلسه شورای برنامه ریزی سازمان دانش آموزی استان همدان در محل دفتر مدیرکل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

امیرحسین بهرامی

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha