• تاریخ انتشار: 14 آذر 1396 - 21:07

کارگاه آموزشی توجیهی رابطین خبری شهرستان های استان تهران

کارگاه آموزشی توجیهی رابطین خبری شهرستان های استان تهران، با حضور، معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل شهرستان های تهران، مدیر سازمان دانش آموزشی شهرستان ها، مربیان ۲۱ شهرستان و اساتید خبری در آموزش و پرورش ناحیه ۱ری برگزار شد.

لعیا جبلی

اشتراک گذاری

captcha