• تاریخ انتشار: 11 آذر 1396 - 11:33

"رادیو صبحگاه" صبحگاه متفاوت دبیرستان شهید رمضان زاده یزد

ایجاد شور و نشاط در دانش آموزان، خارج شدن مراسم صبحگاه از حالت یکنواختی و اطلاع رسانی مناسب از دستاوردهای برنامه صبحگاهی دبیرستان شهید رمضان زاده با عنوان "رادیو صبحگاه"می باشد. این صبحگاه به همت دانش آموزان و همراهی کادر مدرسه در قالب یک برنامه رادیوئی 15 تا 20 دقیقه ای برنامه ریزی شده است.

سجاد جدیدی

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha