• تاریخ انتشار: 08 آذر 1396 - 14:32

نوزدهمین مانور سراسری زلزله با شعار مدرسه ایمن -ـ جامعه تاب آور

همزمان با سراسر کشور زنگ نوزدهمین مانور سراسری زلزله با شعار مدرسه ایمن -ـ جامعه تاب آور در مدارس کگهیلویه و بویراحمد به صدا درآمد.

صمد احسانی

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha