• تاریخ انتشار: 24 آبا 1396 - 10:38

اجرای نمایش "سرتاسر"

«سر تا سر» از ادعای انسان درباره متمدن بودن می گوید و روایتگر مسیری است که تاکنون بشر برای بنای این تمدن طی کرده است. ظلم ها، ستم ها و قربانی شدن ارزش ها در مسیر تحقق این تمدن و یا توهم تحقق آن دغدغه هایی است که بی توجه به قیود زمانی و مکانی و به دور از هر اندیشه ای در این اثر هنری به آن پرداخته شده است.

زهرا اروجلو

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha