• تاریخ انتشار: 21 آبا 1396 - 10:09

مدرسه رفتن در یک منطقه جنگی

بیش از شش سال جنگ در سوریه میگذرد و بسیاری از مناطق اطراف دمشق ویران شده با این حال همچنان هزاران خانواده در این شهر ها و روستا ها زندگی و برای تحصیل کودکان خود تلاش می کنند.

منابع خارجی

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha