• تاریخ انتشار: 13 آبا 1396 - 11:40

شركت گروه هاي پيشنازسازمان دانش آموزي در غبارروبي شهدا

چهار هزار دانش آموز گروه هاي پيشتاز سازمان دانش آموزي در غبار روبي شهدا شركت كردند.

فلاحي

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha