• تاریخ انتشار: 23 اسفند 1395 - 11:52
  • سرویس: فرهنگی و هنری - رادیو و تلویزیون - پیشنهاد سردبیر

اهانت ملی ازتریبون رسانه ملی!

جبار آذین در یادداشتی با اشاره به محتوای برنامه های صداو سیما آورده است؛ تولیدات ضعیف،برنامه های تکراری و نبود نوآوری و خلاقیت و نابسامانی اوضاع برنامه وسریال سازی و...که باعث بی رغبتی مخاطب و روی آوری اوبه برنامه های ماهواره ای شده است،رسانه ملی رادرانجام وظایف ملی خود موفق نشان نمی دهد.افزون برآن قراردادن تریبون این رسانه در اختیار هتاکان و فحاشان که مسیر ابتذال وحرمت شکنی جامعه وصداوسیما را طی می کنند

به گزارش خبرنگار فرهنگی پانا؛ در متن یادداشت جبار آذین منتقد شناخته شده کشور آمده است؛

هیچ تمایلی برای گفتن ونوشتن درباره برنامه ها، فیلم ها ، سریال ها،هنرمندنماها،مجری ومنتقد وبازیگرنماهای هتاک وفحاش ندارم ،واین کاررا شایسته نمی بینم. بااین حال به دلیل اصرار دوستان رسانه ای،سینمایی ومحترمان عرصه فرهنگ وهنر،به ناچاردراین ارتباط چندکلمه ای قلمی می کنم. صداسیما که عنوان رسانه ملی را یدک می کشدو هنور هم ازآن ،کم و بیش با القاب دانشگاه اسلامی ومرکزحمایت و اشاعه ارزش ها وآرمان های جامعه یاد می شود، باید اطلاع رسانی وفرهنگ سازی کامل وسالم رادرصدربرنامه های خود بنشاند و این امور را کاملا حرفه ای، متعهدانه و هنرمندانه درقالب برنامه ها،فیلم ها و تولیدات وآنچه پخش می کند،لحاظ نماید.

آیا به راستی این سازمان چنین می کند. تولیدات ضعیف،برنامه های تکراری و نبود نوآوری و خلاقیت و نابسامانی اوضاع برنامه وسریال سازی و...که باعث بی رغبتی مخاطب و روی آوری اوبه برنامه های ماهواره ای شده است،رسانه ملی رادرانجام وظایف ملی خود موفق نشان نمی دهد.افزون برآن قراردادن تریبون این رسانه در اختیار هتاکان و فحاشان که مسیر ابتذال وحرمت شکنی جامعه وصداوسیما را طی می کنند،آن رادرقبال مطالبات و انتظارات رهبری ومردمی پاسخگو می کند.بی احترامی و اهانتی که به تازگی درادامه اهانت به جامعه هنرمندان، منتقدان وآثار هنری دریک برنامه نامحترم ضد اجتماعی رخ داد و حرمت اصحاب رسانه رامخدوش کرد،آیامصداق همان دانشگاهی عمل کردن صداوسیما است یا اینکه رسانه ملی را درترویج لمپنیسم، سهیم می کند.اینکه چه دست ها وزدوبندهایی پشت آن به اصطلاح برنامه سینمایی است،بماند،ولی آیا ادای کلمات و جملات ناپسندکه باتبانی یک نابازیگر ویک نامجری بی اخلاق و غیرمتعهد از رسانه ملی، خطاب به مخاطب میلیونی و ملی از رسانه ملی صورت گرفت، روش دانشگاهی و فرهنگ سازی آن است،یا درصداوسیما هم مدیریت وجودندارد وملوک الطوایفی است وهرکس، درهرجا و شبکه، اسب خودرامی راند. درهرصورت این روند، نمایشگر بی سر وسامانی این سازمان وبی اعتنایی  و بی احترامی به جامعه است ورسانه ملی نباید اجازه حضور به هتاکان وفحاشان را درصداوسیمادهد. رسانه ملی درسال جدید به خانه تکانی اساسی نیازدارد و باید نادرست ها، اضافات و غلط هارا ازخوددور کند،البته اگرمی خواهد ریزش مخاطبان خود وگرایش آن هابه ماهواره هارا کمرنگ کند!

اشتراک گذاری
captcha