• تاریخ انتشار: 27 بهمن 1395 - 13:29
  • سرویس: استانها - فارس

رشد فرهنگی دانش آموزان در فعالیت های پرورشی مدارس

مدیر کل آموزش و پرورش گفت : فعالیت های فرهنگی، هنری ، اردویی و کانون های فرهنگی، تربیتی دانش آموزان در زمان های گذشته دارای فراز و فرودهای زیادی بوده که امروزه مقداری با آن دوران های درخشان و طلایی فاصله گرفته ایم .

به گزارش خبرنگار پانا فارس، حمیدرضا آذری خاطر نشان کرد : گاهی به فعالیت های فرهنگی، هنری با عینک سیاسی نگاه شده است و به همین خاطر بسیاری از این فعالیت ها به حاشیه رفته و کمرنگ شده است .

وی در کشورهای پیشرفته و مترقی دنیا حداقل پنجاه درصد فعالیت های مدارس در زمینه پرورشی است که فعالیت های پرورشی آنان در راستای فرهنگ خودشان است .

وی در پایان سخنانش در جمع کارکنان اداره فرهنگی، هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی اظهار داشت : دانش آموزان  ما بیش از مسائل آموزشی ، نیاز به فعالیت های تربیتی و پرورشی دارند . در عصر کنونی فعالیت هایی چون ، مهارت های زندگی ، کمک به دیگران ، صداقت ، اردو ، حقوق شهروندی ، تشکیل تیم های اجتماعی ، اهمیت محیط زیست و منابع طبیعی و امثالهم از ضروریاتی است که نظام تعلیم و تربیت ، باید به آن توجه ویژه ای کند .

سعیدرضا کامرانی نیز ضمن ارائه گزارش کار اداره فرهنگی، هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش فارس خاطر نشان کرد : امروزه کشورهای مترقی قبل از پرداختن به هرموضوعی به توسعه فرهنگی می پردازند و در حقیقت توسعه فرهنگی هر جامعه ای، سنگ زیربنای توسعه در دیگر امور است .

نظام تعلیم و تربیت افتخار دارد که مسئولیت خطیر پرورش و آموزش نسلی را عهده دار است که آینده ساز این مملکت متمدن و اسلامی است .

رئیس اداره فرهنگی، هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی اداره کل آموزش و پرورش فارس در پایان اظهار داشت : اداره فرهنگی هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی آموزش و پرورش فارس افتخار دارد در دولت تدبیر و امید در بین سی و دو استان در کشور به عنوان اداره برتر انتخاب گردیده و از طرف وزارت آموزش و پرورش، لوح تقدیر دریافت نموده است و همه این موفقیت ها با تلاش ، همکاری ، همدلی همکاران و دانش آموزان از سطح مدارس گرفته تا ادارات سراسر استان و کارشناسان اداره کل حاصل گردیده است .

در پایان تابلویی هنری به همراه دو جلد کتاب که توسط اداره فرهنگی، هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی فارس تهیه شده بود به مدیرکل آموزش و پرورش فارس تقدیم شد .

 

 

اشتراک گذاری
captcha