• تاریخ انتشار: 29 بهمن 1395 - 00:57
  • سرویس: شهری رفاهی - آسیب های اجتماعی - قضایی و انتظامی - پیشنهاد سردبیر

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پانا :

مردم رییس جمهور زن را پس نمی زنند

تشریح دلایل مخالفان حضور زنان بر کرسی ریاست جمهوری

نماینده مردم تهران گفت: بخش اعظم جامعه به واسطه مشاهدات حاصل از واقعیت ها، مسئله ریاست جمهوری زنان را پس نخواهد زد،بلکه با آن ارتباط خواهند گرفت.

پروانه مافی در گفتگو با پانا با اشاره به جلسه آتی شورای نگهبان درخصوص  تعریف و تعیین مفهوم رجل سیاسی گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی ایران این مفهوم محل مناقشه افراد و گروههای مختلف بوده است. در اصل 115 ازرئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد و در  قانون اساسی آمده است:ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.

دو تفسیر رجل سیاسی

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: بر اساس این اصل دو تفسیر در طول سالهای گذشته ارائه شده است. دسته اول از تفسیرها رجل سیاسی را به مثابه شخص قلمداد نموده اند و معتقدند منظور از رجل، معنای کلامی آن ، یا همان مرد است که در مقابل آن نساء یا زن قرار می گیرد و دسته دوم اما مفهوم رجل سیاسی را بر اساس شخصیت تفسیر کرده اند و معنای اصطلاحی و اجتماعی آن را مورد نظرِ قانون می دانند. در واقع این دسته، رجل سیاسی را شخصیت سیاسی تعریف می کنند.

نماینده مردم تهران در خانه ملت افزود: در قالب این تعریف، زنان نیز می توانند در دایره رجال سیاسی تعریف شوند. عمده ترین دلیل مخالفان حضورزنان در مسند ریاست جمهوری، به نگاه ایشان به جایگاه رئیس جمهور باز می گردد که معتقدند، رئیس جمهور برمردم ولایت دارد و بر این اساس از آنجا که ولایت زنان در فقه نفی شده است، به مخالفت با حضور زنان در این جایگاه می پردازند و به عبارت ساده مبنای مخالفتشان، مسائل نظری و فقهی است. حال آنکه دسته دوم اساساً ریاست جمهور را در جایگاه ولایت بر مردم نمی دانند و معتقدند اگر چنین باشد، طبیعتاً حضور زنان در مجلس وسایر ارکان حکومت نیز می تواند به معنای ولایت بر مردان تعبیر و تفسیر شود و بر این مبنا و با این طرز استدلال،نبایست هیچ یک از زنان درصدد اثبات توانمندی ها و ظرفیت هایشان برآیند. این نگاه به واقعیت نزدیکتر است.

مافی ادامه داد: زیرا در قانون اساسی ما تنها ولی فقیه است که بر امت ولایت دارد و مسند ریاست جمهوری اساساً از چنین جایگاهی برخوردار نیست، بکله رئیس جمهور به نمایندگی از مردم به عنوان رئیس امور اجرایی و مجری قانون اساسی کشور برگزیده می شود.

زنان در بخش خصوصی عملکرد بهتری از آقایان داشته اند

وی در پاسخ به این پرسش که نگاه قاطبه جامعه نسبت به حضور زنان در جایگاه ریاست جمهوری چگونه است،بیان کرد: در این خصوص آنچه مسلم است اینکه بخش اعظم جامعه در گذار از باورهای سنتی به زن و جایگاه وی، به مرحله نوینی رسیده اند که در این سطح دیگر چندان بحث جنسیت مدنظر نیست بلکه کارآمدی و شایسته سالاری به مسئله و معیار و شاخص تبدیل شده است. در این طرز نگاه زنان نیز می توانند پای به عرصه رقابت گذارده و توانمندی های خود را عملاً به اثبات رسانند. کما اینکه هم اکنون در کشور ما بسیاری از زنان علی الخصوص در بخش خصوصی توانسته اند در جایگاه های مدیریتی عملکردی بهتر از برخی آقایان به نمایش بگذارند و زمانی که جامعه با چنین واقعیت هایی روبه رو می شود، شاید در ابتدا قدری عدم انعطاف در پذیرش این امر بروز دهد، اما به تدریج به مرحله تغییر انگاره های ذهنی خود می رسد و معتقدم بخش اعظم جامعه ما امروز و به واسطه مشاهدات حاصل از واقعیت ها، به این مرحله رسیده است و بنابراین جامعه مسئله ریاست جمهوری زنان را پس نخواهد زد،بلکه با آن ارتباط خواهد گرفت.

شایسه سالاری مهم است نه جنسیت 

وی با اشاره به پیامد  دوتفسیر شخص محور و تفسیر شخصیت محور به عنوان رجل سیاسی گفت:پذیرش چنین نگرشی اولاً در انطباق با سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات است که در بند 10 به صورت مکرّر برامرشایسته گزینی تاکید داشته اند. ثانیاً پذیرش چنین نگرشی موجی از امید را دل های زنان ایرانی خواهد کاشت و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی ایشان به نظام جمهوری اسلامی خواهد شد که همین امر به تنهایی ثمره بسیار ارزشمندی است. از سوی دیگر موجبات ناامیدی دشمنان و بدخواهان نظام رافراهم خواهد آورد تا دیگر نتوانند رد صلاحیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری را دستاویز اهداف خود علیه نظام قرار دهند و نهایتاً نیز بایستی اذعان داشت این نگرش و تفسیر به مردم سالاری نزدیکتر است و از آنجا که زمینه سازنوعی رقابت سالم مابین زنان و مردان خواهد بود، به رشد و پیشرفت هر دو طیف و در نتیجه به رشد و تعالی کشورمان منجر خواهد شد.

 

اشتراک گذاری
captcha