• تاریخ انتشار: 24 بهمن 1395 - 12:36
  • سرویس: معاونت پرورشی و سازمان دانش آموزی - پیشنهاد سردبیر - اخبار مدارس

طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر آموزش و پرورش؛

هیأت رئیسه هشتمین دوره مجلس دانش آموزی به عنوان مشاوران وزیرمنصوب شدند

طی احکام جداگانه ای از سوی وزیر آموزش و پرورش ، اعضای هیأت رئیسه هشتمین دوره مجلس دانش آموزی به عنوان مشاوران دانش آموزی وزیر آموزش و پرورش منصوب شدند .

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش پانا،فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش در اجرای تبصره ذیل ماده چهار آیین نامه تشکیل مجلس دانش آموزی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ، اعضای هیأت رئیسه مجلس دانش آموزی دوره هشتم را به عنوان مشاور دانش آموزی وزیر منصوب کرد.

 

در بخشی از این احکام آمده است :

امید است از آراء و نظرات دانش آموزان فهیم ، بهره جویی از درس و منش معلمان و مربیان بزرگوار و سایر اصحاب تعلیم و تربیت و هماهنگی و تعامل با دبیرخانه مجلس دانش آموزی با راهبری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی ، در پیشبرد اهداف و برنامه های پیش بینی شده موفق و موید باشید .

 

محمد عرفان زاهدی،رامین فتح آذر ، عارف عبدالرضایی زرندی ، مهرشاد کوثری،عارف عسکرزاده ،سید علی اصغر باختر و زهراچوپانی اعضای هیأت رئیسه هشتمین دوره مجلس مجلس دانش آموزی هستند که به عنوان مشاوران وزیر آموزش و پرورش منصوب شده اند . 

اشتراک گذاری
captcha