• تاریخ انتشار: 30 دی 1395 - 09:25

انتخابات مجامع سازمان دانش آموزی استان قزوین

انتخابات مجامع سازمان دانش آموزی استان قزوین برگزار شد که برابرشیوه نامه اعضابا رای گیری انتخاب شدند.

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha