• تاریخ انتشار: 20 دی 1395 - 08:46
  • سرویس: خراسان رضوی

درجلسه شورای معاونین اداره کل مطرح شد:

کسب رتبه های برترکشوری توسط سازمان دانش آموزی

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی گفت:حضورپررنگ ،باشکوه وتمام عیاروتلاش های دست اندرکاران سازمان دانش آموزی وحوزه معاونت پرورشی وفرهنگی شایسته ی تقدیراست.

به گزارش خبرنگار پانا از خراسان رضوی، علیرضاکاظمی دربیست وسومین جلسه ی شورای معاونین آموزش وپرورش استان با اشاره به راه اندازی مجمع خیرین مدرسه یار برافزایش مشارکت ها درراستای بهره مندی دانش اموزان ونظام تعلیم وتربیت تاکیدکرد وگفت:  درحوزه مشارکت ها هرچه بیشترمشارکت وهمکاری شکل گیرد به نفع آموزش وپرورش است وما ازآن استقبال می کنیم.

مدیرکل آموزش وپرورش خراسان رضوی با اشاره به طرح پشتیبانی آموزشی وعاطفی ازدانش آموزان یتیم ،بدسرپرست وبی سرپرست  موضوع توجه به تحقق اهداف سندتحول بنیادین آموزش وپرورش وتعلیم تربیت تمام ساحتی ف کیفیت وعدالت را محوربرنامه های اموزش وپرورش استان خواند وافزود:دروضع ایتام غفلت فراوان شده ونیازمندترین ومهجورترین گروه که نیازهای اولیه زندگی آنان تامین نمی شود ایتام هستند وبراساس آموزه های قرآنی ودستورات دینی طرح پشتیبانی آموزشی وعاطفی ازدانش آموزان یتیم ،بدسرپرست وبی سرپرست درسه منطقه آموزشی رادردستورکارداریم ودراین راستا آیین نامه مربوطه تدوین ودرراستای بهره مندی ازهمراهی وحمایت های اثربخش یاوران تعلیم وتربیت جشن خیرین مدرسه یار برگزارخواهدشد.

 کاظمی  درادامه  به فعالیت های چشمگیرسازمان دانش آموزی استان اشاره کرد وگفت:سازمان دانش آموزی استان درهشت آیتم رتبه اول کشوری را کسب نموده ودرحوزه های مختلف حضورپررنگ ،باشکوه وتمام عیارداشته که تلاش های دست اندرکاران این سازمان وحوزه معاونت پرورشی وفرهنگی  شایسته ی تقدیراست.

وی درادامه بردقت کارشناسان وروسای ادارات حوزه های مختلف درمسائل اداری ،حقوقی ومالی درراستای پیشگیری از مشکلات و سلامت دستگاه اداری تاکیدکرد.

 کاظمی درپایان به انتقال  مسئولیت  حسینیه ی فرهنگیان به حوزه پرورشی وفرهنگی  وبرگزاری آیین راه اندازی دارالقران فرهنگیان درآینده نزدیک اشاره کرد.

 دراین جلسه همچنین به اقدامات حوزه سواداموزی  درراستای انسدادمبادی بی سوادی واقدامات انجام شده درحوزه مناطق محروم وحوزه های آموزشی وپرورشی اشاره شد.

 

اشتراک گذاری
captcha