• تاریخ انتشار: 19 دی 1395 - 10:26
  • سرویس: خراسان شمالی
ارتقاء طبقه و رتبه شغلی فرهنگیان بجنورد از آذرماه اعمال می شود

معاون توسعه مديريت وپشتيباني آموزش وپرورش بجنورددرگفت وگوباپانا:

ارتقاء طبقه و رتبه شغلی فرهنگیان بجنورد از آذرماه اعمال می شود

معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش شهرستان بجنورد گفت:ارتقاء طبقه و رتبه شغلی فرهنگیان بجنورد در حكم های آنان از آذرماه اعمال می شود.


حسین توكلی در گفت و گو با خبرنگارپانا آموزش و پرورش پانا اظهار داشت: با توجه به بخشنامه صادر شده طبقه و رتبه شغلی همكارانی كه مدت زمان خدمت آنان به حد نصاب رسیده است در صورت داشتن شرایط اعلام شده از آذرماه اعمال می شود

معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش شهرستان بجنورد با بیان  اینكه برخی از موارد در احكام همكاران اعمال شده است افزود: همكارانی كه شرایط لازم برای دریافت طبقه بالاتر و یا رتبه های بالاتر را دارند، جهت ثبت شدن آن در احكام ، مدارك خود شامل، در خواست، ضمن خدمت، فرم ارزشیابی و سایر مدارك اعلام شده را از طریق مدیریت آموزشگاه به مدیریت شهرستان ارسال کنند.

وی در خصوص ارتقاء طبقه شغلی تصریح كرد: ارتقاء طبقه شغلی بیش از 500 نفر از همكاران را شامل می شود كه طبقه 16 تا طبقه 12 برای 21 نفر، طبقه 11 تا طبقه 9 برای 229 نفر، طبقه 8 تا طبقه 5 برای 233 نفر و طبقه 4 تا طبقه 2 برای 16 نفر اعمال خواهد شد.

معاون توسعه مديريت و پشتيباني آموزش و پرورش شهرستان بجنورد همچنین با اشاره به رتبه شغلی نیز افزود:ارتقاء رتبه شغلی نیز 395 نفر از فرهنگیان این شهرستان را شامل می شود كه از این میان 99 نفر به عالی حرفه ای، 209 نفر به خبره حرفه ای، 78 نفر به ارشد حرفه ای و 7 نفر نیز به پایه حرفه ای ارتقاء خواهند یافت.

توكلی یادآور شد: تاكنون حدود 60درصد از ارتقاء طبقه و رتبه شغلی فرهنگیان بجنورد در احكام انان اعمال شده است و با مراجعه و ارسال مدارك سایر افراد 40 درصد دیگر نیز ثبت شده و در احكام آنان اعمال خواهد شد.

اشتراک گذاری instagram

 برچسب ها # خبرگزاری پانا
captcha