• تاریخ انتشار: 15 دی 1395 - 09:28
  • سرویس: آموزش

درس

فنون القا در خبرنویسی/3

واحد آموزش پانا:تاکنون در دو درس قبلی برخی از شیوه های القا در خبرنویسی را ذکر کردیم این نظریات و مباحث تئوریک به روزنامه نگاران دید همه جانبه و تحلیلی می دهد توجه کنید:

ادامه شگردهای القای پیام در خبر

13-فوریت بخشیدن ساختگی به خبر

  یکی از راه های اولویت دادن به پیام های موردنظر رسانه ها و القای دیدگاه های خودشان به مخاطبان، این است که اخبار را سریع و  لحظه به لحظه منتشر می کنند و روی همین خبرها که تامین کننده اهدافشان است عنوان "خبرفوری" می گذارند و بدین ترتیب به آنها اولویت داده و القای مهم بودن در نزد مخاطب می کنند. بدین ترتیب؛ سایر رویدادهای مهم را در حاشیه می برند.

 اثر دیگر این نوع خبر رسانی؛ القا این است که این رسانه سریع و لحظه به لحظه خبررسانی می کند و امید مخاطبان از سایر رسانه ها قطع می شود و اینطور القا می شود که گویی سریع ترین رسانه، صحیح ترین اخبار را هم در اختیار دارد و بدین وسیله خود را نقطه اتکای خبررسانی برای مخاطبان قرار  می دهند.

 بسیاری از شبکه های ماهواره ای با اطلاع رسانی این گونه سعی دارند خود را به عنوان چشم و گوش حقیقت یاب برای مخاطب جلوه دهند.

مثلا :

  چند سال پیش اخبار ازدواج شاهزاده انگلستان و پوشش خبری لحظه به لحظه آن، بعلاوه اخبار و مسائل حاشیه ای این ازدواج، این مساله را برای بسیاری از دارندگان شبکه های ماهواره ای در صدر قرار داد. حال آنکه این خبر در میان وقایع اصلی آن روزها خبر فوری و با اهمیتی نبود.

 

14-انتشار خبر نادرست و تکذیب آن

  گاهی اوقات رسانه ها، خبری نادرست (ولی از نظر منافع و مقاصدخودشان بسیار مهم ) را به عمد منتشر و سپس آن را تکذیب می کنند. این روش چند هدف را دنبال می کند:

الف)انتشار خبر اولیه که با هدف مشخصی منتشر می شود پیام خاصی را به ذهن مخاطبان منتقل می کند و آثار خود را که مطابق با خواسته های صاحبان رسانه است،در هر حال برجای می گذارد.

  ب)خبر و پیام تکذیب پیام نمی توانند کاملا آثار پیام اولیه را که بر ذهن مخاطب برجای گذاشته شده است، پاک کند و معمولا اثر پیام اولیه و لو کمرنگ در ذهن مخاطب باقی می ماند .

  ج)رسانه می تواند هم زمان با انتشار تکذیبیه در لا به لای آن، پیام های جدیدی از همان خبری که در حال تکذیب است وارد کند. بدین ترتیب اثرگذاری پیام به دلیل انکه خبر قبلی از سوی همین رسانه تکذیب می شود قوت می یابد ، چرا که رسانه با تکذیب خبر خود، اعتماد مخاطب را جلب می کند  و مخاطب به این نتیجه می رسد که این رسانه دارای چنان اعتباری است که وقتی خبری نادرست را منتشر می کند بلافاصله اقدام به تکذیب آن می کند . در این صورت پیام های مندرج در خبر بعدی با ضریب بیشتری بر مخاطب نفوذ می کند و تصور موثق و معتبر بودن رسانه نیز در ذهن مخاطب شکل می گیرد.

 

15-شایعه پراکنی

  دراین روش به طور مستقیم رسانه اقدام به انتشار شایعات یا پخش مطالب نادرست به نقل از منابع ناشناخته و موهوم یا کارشناس نماها می کند. هدف از این کار؛ تخریب روحیه رقبا یا دشمنان می باشد.

 مثلا:

 در جنگ آمریکا برضد عراق این نوع شایعات به طور گسترده با اهداف مختلف پخش می شد.یکی از شاخص ترین آنها، شایعاتی بود که در روزهای دوم و سوم تهاجم به عراق از تسلیم و اسارت گسترده سربازان عراقی منتشر شد که هدف آن شکستن روحیه سربازان عراق و فراهم آوردن امکان پیشرفت نیروهای مهاجم به سوی بصره و بغداد بود این شایعات گسترده بعدها با انتشار اخبار ضد و نقیض خنثی شد.

 

16- سردرگم کردن مخاطب

  گاهی اوقات رسانه ها باانبوه سازی خبری یا انتشار اخبار متناقض ابتدا مخاطبان را سردرگم می کنند و سرانجام در میان سردرگمی و گیجی مخاطب نتیجه گیری موردنظر خود رابرای خروج از سردرگمی و راهنما و راهگشای ذهنی مخاطب در برابر وی قرار می دهند .

  انبوه سازی خبری در رویدادها و وقایع مهم به گونه ای صورت می پذیرد که مخاطب در زیر انبوه اخبار و اطلاعات متفاوت و مختلف قدرت نتیجه گیری را از دست میدهد و در اینجا رسانه به راحتی برای وی تعیین تکلیف می کند و در نهایت آنچه را که قصد دارد به مخاطب انتقال دهد با تکرار، به عنوان نتیجه در خور و شایسته ای که باید مخاطب به آن دست یابد مورد تاکید قرار می دهد .

مثلا:

 جریان خبری در طول تهاجم امریکا و انگلستان به عراق پر از از این نوع اخبار و گزارشها و استفاده از چنین روشی بود.

 

17- پیچیده کردن خبر

  در مواقعی که واقعه ای در جهت خلاف خواسته های رسانه ای رخ می دهد و گردانندگان آن رسانه نمی توانند با سکوت از کنار آن بگذرند، یا با سایر روش ها آن را دگرگون جلوه دهند؛ یا پیچیده کردن موضوع تلاش می کنند به گونه ای خبر را مطرح کنند که پیام واقعی آن به مخاطبان منتقل نشود.

مثلا:

 هنگام حمله یک ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران در سال 1367،این اقدام ضدانسانی که سیصد قربانی برجا گذاشت؛ به شکلی با توجیهات به ظاهر نظامی و امنیتی در آمیخته شد تا حقایق این رویداد جنایتکارانه بر مخاطبان پوشیده بماند.

 

همان منبع 1و2 با تغییرات و اضافات آموزش پانا

اشتراک گذاری
captcha