• تاریخ انتشار: 09 دی 1395 - 09:59

دوره تقویتی مربیان و یاورمربیان سازمان دانش آموزی ناحیه 2 قزوین

دوره تقویتی مربیان و یاورمربیان سازمان دانش آموزی ناحیه 2 قزوین در مدرسه حاجی بهرامی برگزار شد.

اشتراک گذاری

 برچسب ها
captcha